פרוייקטים

פס מתחת לכותרות

פרוייקט רמת חובב

פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב
פרוייקט רמת חובב

בסאם ניקוי חול וצבע בע"מ | שכונה ירוקה, שפרעם | טל'. 04-9502473 | פקס. 04-9862968 | דוא"ל. bassam.sandblast@gmail.com